hlavička stránky

Povinně zveřejňované údaje

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název

Obec Řikonín

 

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

3. Organizační struktura

Starosta: Hladík Tomáš

Místostarosta: Bc. Burešová Petra

Zastupitelé: Hladík Jaroslav, Klíčová Marie, Štěpánek Vlastimil

Účetní: Bučková Iva

 

4. Kontaktní spojení

Obec Řikonín

Řikonín 16

594 51 Křižanov

 

Úřední hodiny: středa 18:00 - 19:00 (nebo po tel. domluvě)

Tel čísla: starosta (+420 737 989 656)

Web: www.rikonin.cz

E-mail: obecrikonin@seznam.cz

ID datové schránky:  8zaedw9

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., č. účtu - 22025751/0100

 

6. IČO

00599794

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. Územní plán obce Řikonín

http://www.tisnov.cz/obec-rikonin

 

9. Žádosti o informace

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:

- na úřední desce

- na internetových stránkách obce Řikonín

- osobní návštěvou obecního úřadu obce Řikonín v úředních hodinách

- písemně

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podměty, návrhy nebo jiná dožádání lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě obce Řikonín v úředních hodinách.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí vydané obecním úřadem Řikonín lze podat odvolání prostřednictvím obecního úřadu Řikonín.

 

12. Formuláře

Na OÚ v úředních hodinách.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace na OÚ v úředních hodinách (životní situace na Portálu veřejné zprávy).

 

14. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydané právní předpisy (vyhlášky, nařízení, zápisy a usnesení zastupitelstva obce, úřední deska).

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady za poskytovaní informací nejsou účtovány.

 

16. Seznam organizací v obci

Sbor dobrovolných hasičů Řikonín

 

17. Pověřenec GDPR

DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov

E-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: +420 605 851 345

 

18. Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

https://www.krizport.cz/

Copyright 2009 - 2023 Obec Řikonín, PHP administrace: www.j-soft.cz
Obec Řikonín, Řikonín 16, 594 51 Křižanov, e-mail: obecrikonin@seznam.cz